รถเข็น

Nielsen-Massey Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extract 4 oz (118 มล.)

Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extract

Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extract is produced from premium, hand-selected beans cultivated in Madagascar, the world’s leading supplier of the highest quality vanilla. Our proprietary cold extraction process gently draws out and preserves the vanilla’s more than 250 flavor compounds, resulting in a flavor profile that’s full, sweet, creamy and mellow with velvety after-tones. Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extract is the perfect all-purpose vanilla for its flavor and consistency in both hot and cold applications.

 

Applications

 • Sweet ideas: cakes, cookies, ice cream, puddings, pastries, French toast, scones
 • Savory ideas: seafood, sauces, soups, marinades
 • Beverage ideas: hot chocolate, iced tea
 • Other ideas: refrigerator/freezer deodorizer (cotton ball soaked in vanilla)
 • Chef’s notes: This extract is extremely versatile, making it perfect in a wide range of recipes, from cooking to baking both sweet and savory dishes. Plus, it’s easy to use—just measure and add.

 

Ingredients

 • Water, Alcohol (35%), Sugar, Vanilla Bean Extractives

 

Certifications

 • Kosher Certified
 • Gluten-Free Certified
 • All-Natural
 • Allergen-Free
 • Non-GMO Project Verified

 

Equivalency

 • 1 tablespoon vanilla extract = 1 whole vanilla bean = 1 tablespoon vanilla bean paste = 1 tablespoon vanilla powder
เขียนรีวิวสินค้า
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกดี เพื่อรีวิวสินค้าชิ้นนี้