รถเข็น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เราตระหนักดีว่าความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การที่คุณเลือกที่จะเข้าชมและใช้บริการของเราที่ www.dee.com (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์ Dee”) เป็นการยืนยันว่าคุณเห็นด้วยและยอมรับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Dee เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณสองประเภทกล่าวคือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณเลือกที่จะเปิดเผยและข้อมูลการใช้งานที่เราเก็บรวบรวมไว้ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ Dee

เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ คุณได้มอบให้แก่เราซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เป็นต้น

เมื่อคุณเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ Dee คุณอาจทำการค้นหา รีวิวสินค้า หรือทำการส่งข้อมูลมายังเราผ่านช่องทางต่างๆ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่คุณ

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ Dee ระบบของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลด้านการเยี่ยมชมและการใช้งานของคุณเอาไว้โดยอัตโนมัติอาทิเช่นกิจกรรมที่ทำ บริการที่ใช้ จำนวนครั้งที่เข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่เรียกดู ลิงค์ที่คลิก พฤติกรรมการใช้งาน วันเวลาที่เข้ามาใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน และข้อมูลล็อก (Log Data) ต่างๆซึ่งรวมถึงหมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของเบราว์เซอร์ (Browser Type) และข้อมูลจากคุกกี้

การนำเอาข้อมูลของคุณมาใช้

เมื่อคุณเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ Dee ข้อมูลที่คุณส่งมาจะถูกใช้ในการแสดงผลกลับไปสู่คุณเพื่อที่คุณจะสามารถรับชม ใช้งานและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ข้อมูลที่คุณส่งมายังจะถูกใช้ในการแสดงผลต่อบุคคลอื่นอีกด้วย

เราอาจใช้ข้อมูลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณในการติดต่อกับคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสินค้าและบริการใหม่ๆของเรารวมถึงแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยคุณ โดยทั่วไปคุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับการแจ้งดังกล่าวได้ ที่นี่  อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งให้คุณทราบในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณแต่เพียงผู้เดียวและเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในทุกรูปแบบตามแต่เราจะเห็นสมควร โดยทั่วไปเราจะนำเอาข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณมาวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณยิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอก

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณเราจะไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณไปขาย ให้เช่าหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการของเราซึ่งเราได้ว่าจ้างมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้บริการเฉพาะอย่างของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้น เป็นต้น ทั้งนี้การว่าจ้างดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการเก็บรักษาความลับที่เข้มงวด กล่าวคือผู้ให้บริการของเรามีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างจำกัด เพื่อให้บริการแก่เราเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์จัดเก็บหรือใช้ข้อมูลนั้นร่วมกับบุคคลอื่น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณหากมีการร้องขอจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย นอกจากนี้เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณหากมีเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา เพื่อความเป็นประโยชน์ต่อคดีความ เพื่อป้องกันการฉ้อฉลหลอกลวง เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์แห่งเว็บไซต์ Dee เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลของคุณไปสู่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่ทั้งนี้เพื่อให้บริการสามารถดำเนินต่อไปได้โดยเราจะทำการแจ้งเตือนคุณก่อนหากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่มีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปจากเดิม

คุกกี้

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ Dee เราจะส่งคุกกี้ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไปเก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ คุกกี้บางตัวถูกใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเราโดยทำหน้าที่เก็บข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้เอาไว้ ในขณะที่คุกกี้บางตัวถูกใช้เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบแล้วโดยคุกกี้ดังกล่าวนี้จะถูกลบทิ้งทันทีที่ผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นมาให้ยอมรับคุกกี้ และคุณก็ยังสามารถเลือกตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะหรือบริการบางประเภทของเว็บไซต์ Dee อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หากคุณปิดการทำงานของคุกกี้

ลิงค์

ภายในเว็บไซต์ Dee อาจมีลิงค์เชื่อมโยงคุณไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อจะได้ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้เราไม่ขอรับผิดชอบต่อวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ Dee เท่านั้น

การแก้ไขและลบข้อมูล

คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด

การรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์ Dee ใช้มาตรการระวังภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเรา โดยข้อมูลบัญชีผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่หลังด่านกันการบุกรุก (Firewall) เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่สำคัญอาทิเช่นรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์สุข กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความเหมาะสม หากวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เราจะทำการเขียนประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเราพร้อมทั้งแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล การที่คุณยังคงเข้ามาใช้บริการของเราหลังจากได้รับการแจ้งจากเรา เป็นการแสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อติชมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]